Tatlong taon na ang LitratongPinoy! Ambilis ng panahon. Hindi man ako nakapagsimula sa unang araw nito at paminsan ay lumiliban ako sa mga tema dahil sa kawalan ng mailalahok o di kaya naman ay sobrang hectic (naks!) na iskedyul ay ito ang isa sa paborito kong meme. Marami sa inyo ang nakakakilala sa tatlong ito, nakita ninyo silang ‘lumaki’ sa pamamagitan ng mga litrato.

IMG_1538

Salamin ang tema noong nakaraang linggo, hindi ako umabot. Una ay walang may suot ng salamin sa aming bahay, pangalawa malamig pa noon kaya hindi pa ako makapagkuha ng litrato sa labas na may suot silang mga salamin. Kaya heto ang lahok ko para ngayon at noong nakaraang linggo. 😀 Tamang tamang umaraw kanina, hindi na pagtatakhan ng mga tao bakit sila nakasuot ng sunglasses.

Kung noon ay purong litratong hilaw ang inilalahok ko, ngayon ay natuto na akong magdagdag na kaunting texture at actions. (Salamat kay Maiylah.) Maganda na kahit paano ay may drama ang mga litrato gaya nitong nasa ibaba.

IMG_1556

Galit ba ang mga bata? Minsan ay ganoon nga, ayaw na kasi nilang nagpapakuha ng litrato ng paulit-ulit. Pero gayunpaman, tatayo sila at magpopose lalo na kapag ginagawa kong katawatawa ang pagkukuha. Kaya ang litratong iyan ay iisa, dahil ang iba puro nakabungisngis na sila….wag kayong maniwala na galit sila, sa baba yan ang tunay na expression nila.

3eggs

Happy 3rd Anniversary to us LPers! Here’s to more years ahead! Saludo!